DND Bjelovar djeluje na području Grada Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske županije. DND Bjelovar je dragovoljna, nevladina, humanitarna i edukativna udruga roditelja i prijatelja djece, koja za opću korist promiče i vodi akcije i aktivnosti namijenjene dobrobiti djece, na temelju ciljeva i djelatnosti navedenih u ovom statutu i općim aktima DND Bjelovar. Predsjednica DND Bjelovar je Sanja Vranješević, zamjenica predsjednice je Mira Ankica Klarić.

Cilj

1. poticati i organizirati akcije i aktivnosti s djecom i za djecu u njihovom slobodnom vremenu,
2. pratiti i promicati ostvarivanje prava djeteta,
3. voditi psiho-socijalne, humanitarne i druge akcije koje pomažu djeci, te pružati podršku roditeljima u razvoju i odgoju djece od rođenja do 15. godine života.

Djelatnosti kojima DND Bjelovar ostvaruje ciljeve jesu:
– poticanje djece predškolske i školske dobi na druženje, igru i razvijanje stvaralačkih aktivnosti u slobodnom vremenu,
– upoznavanje djece s pravima djeteta osnivanjem i radom Djeèjih foruma, iznošenje mišljenja i prijedloga članova DND nadležnim tijelima i javnosti o potrebama i položaju djece u društvu,
1. prikupljanje i raspoređivanje humanitarne pomoći prognanoj, izbjegloj, stradaloj i socijalno ugroženoj djeci,
2. provedba širih društvenih akcija kao što su: Dječji tjedan, Meðunarodni dječji dan, Dan igara, Poruke djece odraslima, Dani dječje radosti, Majčin dan, Dan obitelji, Programi za djecu u bolnici, Ekološke aktivnosti, priprema i izvedba priredbi, izložbi, susreta i savjetovanja,
3. organiziranje ljetovanja, putovanja i izleta, rekreacije i drugih oblika aktivnog odmora djece,
4. čestitka roditeljima novorođenog djeteta i ostvarivanje edukativnih programa za roditelje,
5. iniciranje izgradnje i opreme dječjih igrališta i drugih prostora za djecu,
6. uključivanje u akcije preventivne zdravstvene zaštite djece,
7. promicanje i plasman kvalitetnih dječjih igrački, knjiga, čestitki i suvenira,
8. organiziranje dječje i DND tombole i drugih igara na sreću,
9. i druge akcije i aktivnosti za dobrobit djece, uvrštene u godišnji program rada DND.