U okviru akcije "Grad prijatelj djece" prihvaćena je inicijativa Saveza društva Naša djece Hrvatske za formiranje Dječjeg gradskog vijeća. Dječje vijeće je oblik dobrovoljnog i organiziranog djelovanja djece u njihovom slobodnom vremenu.

U cilju uključivanja djece u lokalnu zajednicu, 1. listopada 2013. godine, osnovano je  prvo Dječje gradsko vijeće Grada Bjelovara. U Dječje gradsko vijeće izabrano je po četiri učenika od IV. do VII. razreda iz svake osnovne škole te iz V. osnovne škole dvoje učenika, a jedan je učenik izabran iz dječjeg odjela Narodne knjižnice Petar Preradović. To ukupno čini devetnaest članova vijeća koji na konstiuirajućoj sjednici odabiru predsjednika/cu Dječjeg gradskog vijeća i zamjenika/cu predsjednika/ce.

Dječje gradsko vijeće uključit će se u sljedeće zadaće: u aktivno sudjelovanje djece u javnom životu na području Grada Bjelovara, uočavanje stanja i potreba djece u sredini u kojoj žive, zalaganje za donošenje odluka, programa i drugih mjera u tijelima Grada za unapređenje položaja djece u društvu, javno iznošenje mišljenja i prijedloga, praćenje i upoznavanje s radom tijela lokalne samouprave, ostvarivanje kontakata s drugim dječjim vijećima i razmjena iskustava, praćenje dostignuća sličnih dječjih aktivnosti, informiranje ostale djece o svojim saznanjima, postupcima i ostvarenim rezultatima i obavljanje drugih zadaća od interesa za djecu na području grada.

Osnivanjem i radom dječjih vijeća ostvaruje se dio temeljnih prava zajamčena Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima djece, prvenstveno pravo na vlastito mišljenje. Kroz djelovanje vijeća, djeca u lokalnoj sredini mogu predlagati mjere i aktivnosti usmjerene prema kvalitetnijem životu djece, upozoravati odrasle na probleme s kojima se susreću i tražiti načine njihova rješavanja.

Dječje gradsko vijeće je:

  • Oblik participacije djece u lokalnoj zajednici
  • Prilika za osmišljeno javno iznošenje dječjih želja, prijedloga, mišljenja, kritika i poruka
  • Mogućnost da odrasli čuju dječje mišljenje i da ga uvažavaju pri donošenju odluka važnih za život i razvoj djece
  • Neformalno uključivanje djece u djelovanje gradskih vlasti
  • Prikladan oblik z a suradnički odnos djece i lokalnih vlasti

NEKA ODRASLI ČUJU I TVOJ GLAS– UČINI NAŠ GRAD BOLJIM ZA DJECU

POSTANI ČLANOM DJEČJEG GRADSKOG VIJEĆA GRADA BJELOVARA

 

Na izborima za Dječje gradsko vijeće kandidirati mogu se svi učenici i učenice s prebivalištem u Bjelovaru, a koji pohađaju IV., V., VI. ili VII. razred svih osnovnih škola na području grada Bjelovara ( I. OŠ, II. OŠ, III. OŠ, IV. OŠ, V. OŠ) i članovi Dječjeg odjela Narodne knjižnice Petar Preradović. Svaka škola birat će po četiri predstavnika/ce, V. OŠ dva, a Knjižnica jednog predstavnika u Dječje gradsko vijeće na vrijeme od dvije godine.

Pisanu kandidaturu učenici/ce dostavljaju razredniku. Ona treba sadržavati osim osobnih podataka, kratko obrazloženje zbog čega je taj kandidat najbolji predstavnik škole odnosno svih učenika i učenica te škole.

Kandidat za vijećnika/cu Dječjeg gradskog vijeća treba biti učenik ili učenica koji odgovorno i savjesno ispunjava svoje školske i sve druge obveze i dužnosti.

ŠTO JE DJEČJE GRADSKO VIJEĆE?

Sigurno ste čuli za Gradsko vijeće Grada Bjelovara gdje vijećnici i vijećnice raspravljaju i odlučuju o svim pitanjima koja su važna za naš grad i za sve nas građane, te daju prijedloge kako bi naš grad učinili boljim i ljepšim.

Dječje gradsko vijeće je slično „odraslom“.

Vijećnici i vijećnice Dječjeg gradskog vijeća raspravljat će o pitanjima koja su u interesu djece, kao što su: uređenje zelenih površina i prostora za igru i boravak djece, izvannastavnim aktivnostima, šport i zabava za djecu te svim ostalim pitanjima koja smatraju važnim za život djece u našem gradu. Vijećnici i vijećnice aktivno će sudjelovati u životu svoga grada.

Vijećnici i vijećnice će prikupljati prijedloge i mišljenja svojih prijatelja i kolega iz razreda i škole te ih predložiti na Vijeću ako se tiču života djece u gradu. Također će izvještavati svoju školu i učenike o aktivnostima Dječjeg vijeća.

Vijećnici su dužni sudjelovati na sjednicama i aktivnostima Dječjeg gradskog vijeća , u protivnom ga dužnosti mogu razriješiti njegovi kolege Vijećnici ako tako odluči većina te će na njegovo mjesto doći drugi kandidat/kinja ( koji je na izborima po broju glasova bio treći).

Kao vijećnik imaš priliku upoznati, družiti se, razmijeniti iskustva s vijećnicima drugih gradova u Republici Hrvatskoj.

Vijećnici će se sastajati najmanje jednom u tri mjeseca. Vijećnici će imati i dva odrasla Voditelja koji će im u svemu pomagati.

Također će ih na sjednicama moći posjećivati prijatelji i prijateljice iz tvoga razreda i škole sa svojim razrednicima/ama.

Kao član/ica Dječjeg vijeća Grada Bjelovara možeš postati i DJEČJI GRADONAČELNIK/ICA ili PAK NJEGOV ZAMJENIK/CA!!

Učenici i učenice koji na izborima dobiju najveći broj glasova i postanu vijećnici Dječjeg gradskog vijeća između sebe će birati DJEČJEG GRADONAČELNIKA/ICU i njegovog ZAMJENIKA/ICU. Kao Dječji gradonačelnik sudjelovat ćeš na svim važnim manifestacijama u našemu gradu, predstavljat ćeš Dječje gradsko vijeće. Ali oprez! Ako ne ispunjavaš svoje dužnosti tvoji kolege Vijećnici mogu odlučiti da te razriješe dužnosti pa tvoju dužnost preuzima zamjenik/ca.

Na izborima za Dječje gradsko vijeće mogu sudjelovati učenici i učenice IV. – VII. razreda. Glasuj za onog kandidata/kinju za kojeg smatraš da će najbolje zastupati interese i želje učenika i učenica tvoga razreda i škole, ali i sve ostale djece u gradu.

Djeco uključite se, iskoristite priliku!

Obrasce za kandidaturu i letke možete preuzeti  OVDJE