Članovi Dječjeg gradskog vijeća grada Bjelovara, u subotu 9. svibnja 2015. godine posjetili su Dječje gradsko vijeće grada Preloga. Prijateljstvo malih vijećnika spomenutih gradova započelo je još u desetom mjesecu prošle godine, kada su naši vijećnici ugostili  male vijećnike DGV-a Prelog. Uzvraćenim posjetom, mali vijećnici željeli su još više učvrstiti prijateljstvo, razmijeniti stečena iskustva i upoznati grad Prelog.