U ponedjeljak, 23.03.2015. god s početkom u 13 sati,  u maloj vijećnici grada Bjelovara održana je 6. sjednica Dječjeg gradskog vijeća grada Bjelovara. Na sjednicu su bili prisutni vijećnici DGV-a, voditeljice DGV-a, zamjenice gradonačelnika, koordinatori u školama i predstavnici Udruga, koje imaju programe i aktivnosti za djecu, a djeluju na području grada Bjelovara.

 

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

1.       Predstavljanje Udruga koje imaju programe i aktivnosti za djecu

2.      Dogovor za posjet dječjih vijećnika staračkim domovima

3.      Akcija Zelena čistka – jedan dan za čišći okoliš

4.      Informacije o „BUM“ – Bjelovarska umjetnička mladost-najbolje od Lidrana 2015. učenika osnovnih i srednjih škola i Malom Bok Festu

5.      Razno

Dječjim gradskim vijećnicima predstavile su se sljedeće Udruge:

1.       Udruga Zvrk

2.      HORKUD Golub

3.      Češka Obec

4.      Sportski plesni klub „H8“

5.      Bjelovarsko kazalište Udruga skauta „Sveti Juraj“ Bjelovar

6.      Sportskai zajednica Grada Bjelovara

7.      KMC Bjelovar