Dječji forum

U četvrtak, 8.10.2015. godine službeno se oformio Dječji forum grada Bjelovara „Bijeli vitezovi“.

Dječji forum (DF) je slobodna aktivnost u kojoj djeca uče o svojim pravima i obavezama, a temelji se na Konvenciji UN-a o pravima djeteta. Dječji forum  je oblik dobrovoljno organizirane skupne aktivnosti djece starije osnovnoškolske dobi u kojoj djeca na poseban, privlačan i koristan način upoznaju svoja prava i temeljne ideje demokratskog svijeta, da se uključuju u njih i pridonose njihovu promicanju.

Cilj

Cilj postojanja i djelovanja DF-a je razvijanje suradnje i prijateljstva među djecom putem aktivnosti koje pridonose upoznavanju i razumijevanju prava djeteta, spoznaji i širenju ideje mira u svijetu, odgoju za međusobno i međunarodno razumijevanje i suradnju te nalaženju i primjeni načina za što potpunije ostvarivanje tih spoznaja i vrijednosti u sredini u kojoj djeca žive.

Zadaće DF-a:

  • upoznavanje prava djeteta i zalaganje za njihovo što potpunije ostvarivanje
  • razvijanje ideje svjetskog mira, razumijevanja i suradnje među narodima i državama svijeta
  • javno izražavanje dječjeg mišljenja i upućivanje poruka odraslima
  • uključivanje djece u akcije protiv rata i nasilja nad čovjekom i prirodom
  • osposobljavanje djece za aktivno i djelotvorno sudjelovanje u slobodnom demokratskom društvu

 

ŽELIŠ LI POSTATI ČLAN DJEČJEG FORUMA "BIJELI VITEZOVI" BJELOVAR PRISTUPNICU POTRAŽI OVDJE!