U suradnji sa Zmaj Anđelko pomaže djeci, članovi Dječjeg foruma Bijeli vitezovi Bjelovar, posjetili su dječji odjel Opće bolnice Bjelovar i svakom djetetu koje se nalazilo na odjelu poklonili su slikovnicu "Zmaj Anđelko pomaže djeci". Dječjem odjelu donirali su 29 spomenutih slikovnica